Diecézní setkání dětí

 
 
 
 

Zveme všechny děti na Diecézní setkání s biskupem, které se koná v sobotu 8. června v Hradci Králové, a provází jej motto: "Opustit svůj břeh."

Začátek setkání je při mši svaté v 9.15 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie, program pokračuje na několika místech - v kostele, v Novém Adalbertinu a v naší Církevní základní škole.

 
 
 

Sdílet:

 

Tříkrálová sbírka

do 13. 12. přihlášky

Terénní cvičení

6. A

Objevitelské soboty

HK - BiGy