Diecézní setkání dětí

 
 
 
 

Zveme všechny děti na Diecézní setkání s biskupem, které se koná v sobotu 8. června v Hradci Králové, a provází jej motto: "Opustit svůj břeh."

Začátek setkání je při mši svaté v 9.15 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie, program pokračuje na několika místech - v kostele, v Novém Adalbertinu a v naší Církevní základní škole.

 
 
 

Sdílet:

 

Příměstské tábory

fotogalerie

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line