Informace ředitele školy - KORONAVIRUS

 
 
 
 

Vážení rodiče,

v souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice KHK Vás žádáme, abyste své děti, které chodí do naší školy, nechali v domácí čtrnáctidenní karanténě v případě, že trávily prázdniny v Itálii, Jižní Koreji nebo Číně.

Pro jiné země a destinace platí, že máte-li  jakékoliv podezření, že by se setkaly s novým typem viru, nechte je v karanténě také. V každém z výše uvedených případů Vás žádám, abyste kontaktovali Krajskou hygienickou stanici khshk@khshk.cz; koronavirus@khshk.cz. Další informace jsou také na stránkách školy.

 

Děkuji vám za Váš zodpovědný přístup a těším se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Vojáček

ředitel školy

 

 
 

Sdílet:

 

Ohlédnutí za výukou a výlety

2. stupeň

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2022

Výukové materiály

také díky vám