Přihlášky a zápisové lístky

 
 
 
 

Informace pro žáky, resp. zákonné zástupce žáků 5. a 9. tříd, kteří budou letos skládat přijímací zkoušky.

Přihlášky, zápisové lístky a výpisy z vysvědčení si zákonný zástupce vyzvedne ve dnech 8. - 10. 2. 2021 v čase 14.00 - 16.30 h v kanceláři školy. Zde vám také podáme více informací k vyplnění přihlášek a odpovíme na vaše dotazy.

 
 

Sdílet:

 

Uzavření škol

od 1. 3. 2021

Zápis do 1. třídy

v týdnu 6. - 12. 4. 2021 online

Den otevřených dveří online

3. 3. 2021