Tříkrálová sbírka

 
 
 
 

V úterý 8. 1. 2019 se přihlášení žáci naší školy zúčastní Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou v Hradci Králové; převlečeni za krále a s hudebními nástroji se shromáždíme v katedrále Svatého Ducha, kde nám biskup Jan Vokál požehná v 8 hodin při mši svaté.

Pokud tříkrálové skupinky dětí ve městě potkáte, můžete přispět na pomoc nemocným a potřebným, o které Charity pečují.

 
 

Sdílet:

 

Prague cello quartet

veřejná generálka

Fotbalový turnaj - 1. a 2. třídy

výsledky

Noc s Andersenem

informace pro prvňáčky