Učit se dá (téměř) všude

 
 
 
 

O tom, že vzdělávat se lze různými způsoby a na různých místech, se žáci naší školy přesvědčují téměř denně.

Matematika na terasách? Angličtina na mostě nebo třeba na schodech? Výtvarka v rozkvétajícím parku?

Prvňáčci a druháci to umí.

 
 

Sdílet:

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

17. 6. 2021 v 15 h

Noc s Andersenem

25. - 26. 6. 2021

PCR

testování