Výstava v kostele Panny Marie

 
 
 
 

Zveme vás na výstavu výtvarných prací dětí z naší mateřské školy. Při výběru tématu nás inspirovala slova žalmisty: „Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.“ Ž 147 - Přijďte se - do konce února - podívat, jak tvoří děti, které tvoří s radostí.

 
 

Sdílet:

 

Ohlédnutí za výukou a výlety

2. stupeň

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2022

Výukové materiály

také díky vám