Informativní schůzka s rodiči (1. svaté přijímání), školní jídelna

 
 

Datum: 09.01.2019 16:00 - 16:30 
 

Sdílet:

 

Prague cello quartet

veřejná generálka

Fotbalový turnaj - 1. a 2. třídy

výsledky

Noc s Andersenem

informace pro prvňáčky