Okresní kolo dějepisné olympiády (ŠZ pro DVPP KHK)

 
 

Datum: 16.01.2020 08:30 - 10:30

garant Řehák

 
 

Sdílet:

 

Příměstské tábory

fotogalerie

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line