Zápis 2018

 
 

Informace o zápisu

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Kritéria pro zápis

Výledky zápisu 2018

 

 
 

Sdílet:

 

Prague cello quartet

veřejná generálka

Fotbalový turnaj - 1. a 2. třídy

výsledky

Noc s Andersenem

informace pro prvňáčky