Zápis 2018

 
 

Informace o zápisu

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Kritéria pro zápis

Výledky zápisu 2018

 

 
 

Sdílet:

 

Recitační soutěž

blahopřejeme

Matematická olympiáda

okresní kolo

Eurorebus

postup do celostátního kola