Zápis 2018

 
 

Informace o zápisu

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Kritéria pro zápis

Výledky zápisu 2018

 

 
 

Sdílet:

 

Třídní schůzky

15. 11. v 16.30 h

Adventní tvoření

čtvrtek 29. 11.

Projektový den

21. 11. 2018