Co je nového?

 

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Aquacentrum - plavecká výuka

třeťáci a čtvrťáci

Projektový den

18. 11.

Lyžařská škola 2023

žáci 3. a 4. ročníků

Adventní tvoření

středa 23. 11. 2022 v 15.00 h

Parkování u školy - omezení

akce města 11. 11. Martin na bílém koni

Třídní schůzky

čtvrtek 24. 11. v 16.30 hodin

Setkání národů/meeting of nations

10. 11. 2022

Almanach

vydaný k výročí školy