Co je nového?

 

Adventní čtení

každou středu na Náměstíčku

Výtvarná díla žáků 1. A a 2. A a 5. A na výstavě

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Naši žáci ověřovali výukovou aplikaci v muzeu

expozice/aplikace

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Aquacentrum - plavecká výuka

třeťáci a čtvrťáci

Projektový den

18. 11.

Lyžařská škola 2023

žáci 3. a 4. ročníků

Adventní tvoření

středa 23. 11. 2022 v 15.00 h

Parkování u školy - omezení

akce města 11. 11. Martin na bílém koni