Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Naše projekty

 
 

Vzdělávací a interaktivní projekty

Kreativní vzdělávání

Francouzský umělec Henri Matisse prý kdysi řekl, že jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha; odvaha, která umožňuje přemýšlet mimo zaběhlé cesty a hledat nové způsoby řešení problémů, což je klíčové pro náš život v 21. století.

Před více než deseti lety začala mezinárodní nadace pro kreativní učení Creativity, Culture&Education (CCE) spolupracovat s týmem v České republice. Nejen díky tomu jsou realizovány ambiciozní plány, včetně platformy pro kreativní učení uMĚNÍM, která v současné době sdružuje přes třicet organizací z celé České republiky.

Jak posilovat kreativitu ve škole? Základem je rozvíjet autonomii žáků. Role učitelů se mění, nejsou předavateli hotových informací, ale mají spíše roli průvodců a moderátorů žákovských diskusí, badatelslých výzkumů a jejich komplexního učení. Jde o postupný proces, jehož součástí jsme my všichni...

Kreativní vzdělávání učí prostřednictvím umění. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, sociální, etické, emocionální i fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, a tím wellbeing každého žáka.

Naše škola se zapojila do Kreativního vzdělávání ve školním roce 2023 - 2024. S pilotními projekty vstoupily do kreativního vzdělávání - ve spolupráci a s mentoringem CUA HK a vybranými umělci - třídy 2. A s paní učitelkou Helenou Nerudovou a 3. A s paní učitelkou Květou Hožovou.

 

Digitální brána do dějin

Cílem projektu je vytvořit digitálně interaktivní produkt (aplikace pro tablety) k nově budované stálé expozici dějin města Hradce Králové v MVČ zacílenou na 1. a 2. stupeň ZŠ a určenou pro výuku školních skupin v digitálním prostředí. Žáci a učitelé naší školy budou v závěrečné fázi projektu v rámci výuky testovat funkčnost a vhodnost aplikace pro ostré využití v praxi. Zároveň jsou do projektu zapojeni také 2 učitelé z naší školy. Mgr. Petr Řehák pracuje na tvorbě aplikace a metodik pro ZŠ a Mgr. Květoslava Hožová je připravena pracovat jako oponentka ve chvíli, kdy bude aplikace hotová. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022.

 

Zeptej se motýla...

ZEPTEJ SE MOTÝLA... jak přišel ke svému zbarvení, kterou květinu má oblíbenou, jestli má u sebe jiného blízkého motýla, jakou životní proměnou prošel a po jakých cestách létá?

Motto dlouhodobého projektu naší školy a diecézního centra pro seniory při Biskupství královéhradeckém vystihuje naši spolupráci, která je postavená na významu a péči o mezigenerační vztahy.

Žáci se aktivně účastní podzimního diecézního setkání seniorů s biskupem a pro seniory při té příležitosti vždy připraví ručně vytvořená přání, kterými babičky a dědečky obdarují. Na jaře organizujeme společná dopolední setkání v podobě besedy seniorů zajímavých profesí a našich žáků, kdy besedy završíme společným tvořením.

Garantem projektu jsou Mgr. Helena Nerudová (CZS) a PhDr. Veronika Čepelková (DCS).

 

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Šablony CZS I, šablony CZS II, šablony CZS III, Operační program JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Charitativní projekty

 
Program Adopce na dálku pomáhá nejchudším dětem v Indii. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné, školní pomůcky, školní uniformy), mimoškolní aktivity a zdravotní péči.
 
Na jaře 2023 proběhne první ročník "Běhu pro adopci" aneb sportujeme pro dobrou věc. Žáci se zúčastní sportovního dopoledne, kdy složí "startovné" v dobrovolné výši (výtěžek putuje na výše zmíněný účel) a vyzkouší si různé sporty, hry, dovednosti...
 
 
Význam a poslání Papežských misijních děl zahrnuje péči o křesťanská společenství na celém světě, aby lidé mohli prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti. Papežská misijní díla se významně účastní boje proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.
 
 
 

Sdílet:

 

GARDEN PARTY

19.06.2024
Šrámkův statek Piletice

Malý princ

projekt druháků

Archeopark Všestary

dějepisná exkurze 6. A