Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Duchovní život

 
 

Školní kaple Zvěstování Páně

Zasvěcení školní kaple připomíná událost dějin spásy, ve které sehrála klíčovou roli tehdy asi čtrnáctiletá mladá dívka jménem Maria. Z Božího pověření k ní přišel archanděl Gabriel, aby jí oznámil, že se může stát matkou Božího Syna. Její odpověď umožnila uskutečnění Božího plánu, ve kterém se sám Bůh stal člověkem a dal nám podíl na svém životě. Považovali jsme právě věk i odvahu této mladé ženy za velmi inspirativní pro naši školu. Protože Bůh počítá i s naší spoluprací na svém díle, chceme na tomto místě vyprošovat potřebnou sílu k podobnému postoji, jaký nacházíme u Panny Marie, abychom se naučili rádi a hned říkat Bohu ano k tomu, co pro nás od věčnosti s láskou a moudrostí připravil, a stávat se tak požehnáním pro lidi, se kterými žijeme.

Socha Panny Marie v naší kapli vystihuje tuto vzácnou ženu právě ve chvíli, kdy k ní přišel archanděl Gabriel. Palmová ratolest vyjadřuje čistotu jejího srdce. Ta je velikým pokladem, který je potřeba chránit. Jen takové srdce je pozorné na Boží volání.

Rádi na tomto místě pamatujeme na naše dobrodince, děkujeme Pánu Bohu za děti, které můžeme učit a zároveň vyprošujeme Boží požehnání i pro jejich rodiče a sourozence, pro naše město i vlast.

Každý rok slavíme společně v naší kapličce slavnost Zvěstování Páně, školní pouť. Letos vychází tato slavnost na středu 25.3. 2023. Všichni jste srdečně zváni.

Spirituál

Za cizím výrazem „spirituál“, se skrývá člověk, kterému je svěřena péče o školní aktivity zaměřené na rozvoj duchovního života žáků i učitelů. Ve školním roce 2019 - 2020 jsem byl pro tuto službu určen já, Petr Zadina. Můžete mi psát nebo volat: petr.zadina@czshk.cz + mobil 732 375 078.

Společná modlitba

Společně se všichni žáci a učitelé pak šestkrát za rok setkávají také na bohoslužbu v katedrále. Tímto společným slavením zahajujeme i uzavíráme školní rok a připravujeme se na Vánoční a Velikonoční svátky.

Svátost smíření (zpověď)

Ke slavení svátost smíření mohou přijít jak učitelé a žáci, tak i jejich rodiče a přátelé školy.

Všem žákům školy, od 4. třídy výše, bude nabízena svátost smíření každý měsíc. Všem ostatním je spirituál k dispozici, jak ke zpovědi, tak pro duchovní rozhovor po domluvě.

P. Petr Zadina, spirituál

 
 

Sdílet:

 

Poznáváme královský Hradec aneb film 2. A

film

Poslední týden v červnu

9. B

Zeměpis 7. A a 8. A

v závěru roku