Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Pokyny pro rodiče a žáky

 
 
 
 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke skutečnosti nařízení vlády o uzavření základních, středních a vysokých škol si vás dovolujeme informovat, jakým způsobem bude probíhat výuka žáků na naší škole.

Od dnešního dne 11. 3. 2020 do pátku 13. 3. 2020 probíhá komunikace vyučujících s žáky, resp.jejich zákonnými zástupci individuálně.

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání mimořádného opatření bude komunikace mezi vyučujícími a vámi probíhat následujícím způsobem;

V pondělí každého nového týdne dopoledne obdržíte od třídních učitelů email se základními informacemi k danému týdnu. Nedílnou součástí emailu bude „týdenní plán učiva“ pro danou třídu a „rozpis jednotlivých vyučovacích hodin“ v daném předmětu (téma hodiny, obsah hodiny, aktivity a úkoly, příp. termín a forma odevzdání zadané práce a hodnocení daného úkolu).

Součástí naší komunikace s vámi v případě potřeby budou on-line konzultace. Osobní individuální nebo skupinové konzultace nejsou ve smyslu opatření ministra zdravotnictví možné.

Pokud nastane situace, že vaše dítě onemocní a jeho zdravotní stav mu neumožní ani domácí vzdělávání, omluví jej jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli. Následně se domluví na posunu vypracování/odevzdání zadaných úkolů.

V případě, že nastanou technické obtíže nebo budete-li mít problémy s přihlašováním, napište, prosím, neprodleně email na adresu david.spelda@czshk.cz nebo milan.bohacek@czshk.cz.

V nastalé situaci vám chceme poděkovat za spolupráci v uvedeném modelu výuky. Povzbuďme děti k systematické práci, my učitelé se budeme snažit, aby ji vnímaly jako kreativní a smysluplnou. Prosíme o dodržování termínů uvedených pro odevzdání dílčích úkolů. Velice rádi poté ve škole navážeme na práci žáků z tohoto mimořádného období.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy, třídní učitele a další vyučující. Těšíme se na spolupráci s našimi žáky i s vámi a přejeme vám vše dobré.

 

Hradec Králové,  11. 3. 2020

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

Mgr. Tomáš Kopecký, Mgr. Helena Nerudová, Ing. Jan Trdlička, zástupci ředitele

 
 

Sdílet:

 

Poznáváme královský Hradec aneb film 2. A

film

Poslední týden v červnu

9. B

Zeměpis 7. A a 8. A

v závěru roku