Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Příprava na přijímací zkoušky

 
 
 
 

Informace o zřízení PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na naší škole

Z rozhodnutí MŠMT vyplývá, že rodiče žáků 9. ročníků mají možnost (nikoliv povinnost) přihlásit své dítě na přípravu na přijímací zkoušky, což s sebou nese specifická pravidla a povinnosti jak pro pedagogy, tak pro žáky a rodiče.

Na naší škole bude zavedena příprava na PZ pro žáky 9. ročníku v týdnu od 11. 5. 2020. Příprava bude probíhat v úterky a pátky v čase 8.00 – 12.30 bez možnosti stravování ve školní jídelně.

Předpokládáme 5 vyučovacích hodin (1 hod. Aj, 2 hod. Čj a 2 hod M). Skupiny budou 15ti členné, homogenní. Žáci budou ve skupině za asistence příslušného učitele vyplňovat, ale hlavně vyhodnocovat a vysvětlovat si problémové úlohy z přijímačkových testů. To může předpokládat poctivou domácí přípravu zahrnující vyplnění testu a přípravu dotazů, eventuálně vytištění záznamového archu apod. Na přípravu je třeba přihlásit žáka online nejpozději 8. 5. 2020.

Více informací najdete v příloze, kde blíže specifikujeme provoz příprav na PZ na naší škole tak, aby se vám dostalo všech potřebných informací, a mohli jste se rozhodnout, zda svoje dítě na tuto přípravu přihlásíte.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na přípravu na přijímací zkoušky zde.

 
 

Sdílet:

 

Výtvarná díla žáků 1. A a 2. A a 5. A na výstavě

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Naši žáci ověřovali výukovou aplikaci v muzeu

expozice/aplikace

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023