Co je nového?

 

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2021

Úspěchy našich žáků

Matematický klokan
Matematická olympiáda

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

17. 6. 2021 v 15 h

Noc s Andersenem

25. - 26. 6. 2021

PCR

testování

Učit se dá (téměř) všude

prvňáčci a druháci

Pomoc Indii

projekt, v němž jsme zapojeni

Osobní přítomnost žáků ve škole od 17. 5. 2021

pojďme zpět

Dějepisná olympiáda

velký úspěch