Co je nového?

 

Třídní schůzky

15. 11. v 16.30 h

Adventní tvoření

čtvrtek 29. 11.

Projektový den

21. 11. 2018

Školní přebor v šachu

hraje se švýcarským systémem

Mše svatá v katedrále

vzpomínka na zemřelé

Misijní štrúdlování 2018

zprávy o výtěžku

Nejvýznamnější pevnosti Jižní Anglie

27. 5. - 1. 6. 2019

Ranní modlitba ve školní kapli

listopad

Misijní štrúdlování

22. 10. - 26. 10. 2018