Co je nového?

 

Den otevřených dveří

20-02-2020

Michal Horák

hostem na naší škole

Bruslení

aktuálně - začínáme

Bakaláři

přístup

Bruslení

pro žáky na 1. stupni

Duchovní program ve školní kapli

leden - vždy v 7.15 h

Mše svatá

předvánoční

Tříkrálový koncert

Squadry Risonante

Vánoční pohlednice

pro misie