Co je nového?

 

Slavnostní ukončení školního roku

26. červen

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line

Příměstské tábory

informace k platbě vašeho tábora

Digitální brána do dějin

projekt Muzea východních Čech

Výuka žáků 6. - 9. tříd

informace

Dotazníkové šetření na naší škole

souhrnné výsledky

Příprava na přijímací zkoušky

žáci 9. třídy

Školní skupiny

žáci 1. - 5. tříd