Co je nového?

 

Páteční výuka

25. 9.

Putování s handicapem

interaktivní program pro 1. - 5. třídy

Den církevního školství

aktivity

Povinnost nosit roušky

pro žáky 6. - 9. tříd

Povinné roušky

nové opatření k omezení šíření koronavirové infekce

Knihovna

každé pondělí

Kroužky

přihlášování on-line ukončeno

Školní družina

PROVOZ - ZMĚNY

Školní jídelna

vyzvedávání obědů