Co je nového?

 

Volnočasové aktivity

přihlašování online ukončeno

Volnočasové aktivity

kroužky - nabídka

Rozvrhy

rozvrh hodin 1. - 9. tříd

Slavnostní začátek školního roku 2021/2022

1. září

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2021

Úspěchy našich žáků

Matematický klokan
Matematická olympiáda

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

17. 6. 2021 v 15 h

Noc s Andersenem

25. - 26. 6. 2021

PCR

testování