Duchovní život

 
 

Školní kaple Zvěstování Páně

Zasvěcení školní kaple připomíná událost dějin spásy, ve které sehrála klíčovou roli tehdy asi čtrnáctiletá mladá dívka jménem Maria. Z Božího pověření k ní přišel archanděl Gabriel, aby jí oznámil, že se může stát matkou Božího Syna. Její odpověď umožnila uskutečnění Božího plánu, ve kterém se sám Bůh stal člověkem a dal nám podíl na svém životě. Považovali jsme právě věk i odvahu této mladé ženy za velmi inspirativní pro naši školu. Protože Bůh počítá i s naší spoluprací na svém díle, chceme na tomto místě vyprošovat potřebnou sílu k podobnému postoji, jaký nacházíme u Panny Marie, abychom se naučili rádi a hned říkat Bohu ano k tomu, co pro nás od věčnosti s láskou a moudrostí připravil, a stávat se tak požehnáním pro lidi, se kterými žijeme.

Socha Panny Marie v naší kapli vystihuje tuto vzácnou ženu právě ve chvíli, kdy k ní přišel archanděl Gabriel. Palmová ratolest vyjadřuje čistotu jejího srdce. Ta je velikým pokladem, který je potřeba chránit. Jen takové srdce je pozorné na Boží volání.

Rádi na tomto místě pamatujeme na naše dobrodince, děkujeme Pánu Bohu za děti, které můžeme učit a zároveň vyprošujeme Boží požehnání i pro jejich rodiče a sourozence, pro naše město i vlast.

 

Spirituál

Pod těžko srozumitelným i vyslovitelným výrazem „spirituál“ se skrývá člověk, kterému je svěřena péče o školní aktivity zaměřené na rozvoj duchovního života žáků i učitelů. Tento post zastává od září 2017 P. Petr Zadina. Rád se s Vámi setká, nejlépe po předchozí domluvě na čísle 732375078 nebo mailem přes petr.zadina@gmail.com.

 

Společná modlitba

Každou středu a čtvrtek ráno se ve školní kapli od 7:25 h různými způsoby modlíme. V první řadě se účastníme mše svaté, která může být tím nejdůvěrnějším setkáním Boha s člověkem. Při adoraci zaujímáme postoj, ve kterém přijímáme svůj život jako Boží dar a chceme ho žít v závislosti na něm. Ranní chvály sestávají z textů Bible, především žalmů, a dávají nám možnost prožívat každý den k Boží chvále. Modlitba růžence je rozjímáním o Ježíšově životě. Lectio divina je ustálený termín pro četbu Bible, která je provázena výkladem vybraného úryvku, vedoucí k modlitbě a k poznání proměňující moci Božího slova. Aktuální program modliteb najdete na úvodní straně webových stránek (aktuálně).

Společně se všichni žáci a učitelé pak čtyřikrát za rok setkávají také na bohoslužbu v katedrále. Tímto společným slavením zahajujeme i uzavíráme školní rok a připravujeme se na Vánoční a Velikonoční svátky.

Ať je to ranní modlitba v malém společenství nebo velká slavnostní bohoslužba, může nám nemálo posloužit na naší cestě k Bohu. A může posloužit také Vám, pokud mezi nás přijdete.

 

Svátost smíření

Slavit svátost smíření mohou se spirituálem jak učitelé a žáci, tak i jejich rodiče a přátelé školy.

Žáci čtvrté a páté třídy mají možnost ke slavení svátosti smíření začátek školního roku a období před Vánocemi a Velikonocemi v rámci hodin náboženství. Všem ostatním je spirituál k dispozici na požádání.

P. Petr Zadina, spirituál

 
 

Sdílet:

 

Závěr školního roku

29. 6. 2018

Cyklovýlet 7. A

foto

Úspěchy našich žáků

v matematických soutěžích a olympiádách