Duchovní život

 
 

Školní kaple Zvěstování Páně

Zasvěcení školní kaple připomíná událost dějin spásy, ve které sehrála klíčovou roli tehdy asi čtrnáctiletá mladá dívka jménem Maria. Z Božího pověření k ní přišel archanděl Gabriel, aby jí oznámil, že se může stát matkou Božího Syna. Její odpověď umožnila uskutečnění Božího plánu, ve kterém se sám Bůh stal člověkem a dal nám podíl na svém životě. Považovali jsme právě věk i odvahu této mladé ženy za velmi inspirativní pro naši školu. Protože Bůh počítá i s naší spoluprací na svém díle, chceme na tomto místě vyprošovat potřebnou sílu k podobnému postoji, jaký nacházíme u Panny Marie, abychom se naučili rádi a hned říkat Bohu ano k tomu, co pro nás od věčnosti s láskou a moudrostí připravil, a stávat se tak požehnáním pro lidi, se kterými žijeme.

Socha Panny Marie v naší kapli vystihuje tuto vzácnou ženu právě ve chvíli, kdy k ní přišel archanděl Gabriel. Palmová ratolest vyjadřuje čistotu jejího srdce. Ta je velikým pokladem, který je potřeba chránit. Jen takové srdce je pozorné na Boží volání.

Rádi na tomto místě pamatujeme na naše dobrodince, děkujeme Pánu Bohu za děti, které můžeme učit a zároveň vyprošujeme Boží požehnání i pro jejich rodiče a sourozence, pro naše město i vlast.

 

Spirituál

Pod těžko srozumitelným i vyslovitelným výrazem „spirituál“ se skrývá člověk, kterému je svěřena péče o školní aktivity zaměřené na rozvoj duchovního života žáků i učitelů. Ve školním roce 2018 - 2019 jsme na naší škole dva spirituálové: P. Jan Šlégr, farář v Třebechovicích pod Orebem, a Petr Zadina, farní vikář v Poděbradech. Doufáme, že naše dojíždění do školy nebude na překážku k setkáním, které rádi nabízíme žákům i jejich rodičům a učitelům. Můžete nám psát nebo volat: jan.slegr@czshk.cz + mobil 604 911 341 a petr.zadina@czshk.cz + mobil 732 375 078.

 

Společná modlitba

Každé středeční ráno se ve školní kapli společně modlíme. V první řadě slavíme mši svatou, která může být tím nejdůvěrnějším setkáním Boha s člověkem. Při adoraci zaujímáme postoj, ve kterém přijímáme svůj život jako Boží dar a chceme ho žít v závislosti na něm. Ranní chvály sestávají z textů Bible, především žalmů, a dávají nám možnost prožívat každý den k Boží chvále. Modlitba růžence je rozjímáním o Ježíšově životě. Lectio divina je ustálený termín pro četbu Bible, která je provázena výkladem vybraného úryvku, vedoucí k modlitbě a k poznání proměňující moci Božího slova. Aktuální rozpis na měsíc dopředu najdete na úvodní straně webových stránek školy. Pokud je na programu mše svatá, začínáme v 7.15 h. V ostatní středy se scházíme v 7.25 h. Pozvání na tyto ranní modlitby platí i pro rodiče či prarodiče dětí na naší škole.

Společně se všichni žáci a učitelé pak čtyřikrát za rok setkávají také na bohoslužbu v katedrále. Tímto společným slavením zahajujeme i uzavíráme školní rok a připravujeme se na Vánoční a Velikonoční svátky.

Ať je to ranní modlitba v malém společenství nebo velká slavnostní bohoslužba, může nám nemálo posloužit na naší cestě k Bohu. A může posloužit také Vám, pokud mezi nás přijdete.

 

Svátost smíření

Slavit svátost smíření mohou se spirituálem jak učitelé a žáci, tak i jejich rodiče a přátelé školy.

Žáci čtvrté a páté třídy mají možnost ke slavení svátosti smíření začátek školního roku a období před Vánocemi a Velikonocemi v rámci hodin náboženství. Všem ostatním je spirituál k dispozici na požádání.

P. Jan Šlégr, P. Petr Zadina, spirituálové

 
 

Sdílet:

 

Závěr školního roku

mše svatá a vysvědčení

Akademie 2019

19. 6. 2019

Diecézní setkání dětí

sobota 8. června