Školní družina

 
 

V letošním školním roce otevíráme čtyři oddělení ŠD pro 1.– 4. třídu. Žáci vyšších ročníků budou navštěvovat školní klub.

 

I. oddělení 1. A, 1. B  

Mgr. Zuzana Duffková

Anna Kolářová

 

ve třídě 1. A

 
II. oddělení 2. A

Klára Pecháčková

Mgr. Anna Šimečková

 

přízemí, vpravo od hlavního vchodu

 
III. oddělení 3. A, 3. B

Dominika Rejzková DiS.

MgA. Ludmila Pillmayerová DiS.

Bc. Aneta Boháčková

 

přízemí, vlevo od hlavního vchodu

 
IV. oddělení 4. A, 4. B

Jitka Kusáková

Mgr. Josef Kučera

 

ve třídě 7. A

 

 

 
 

Ke stažení

 
 

Sdílet:

 

Prague cello quartet

veřejná generálka

Fotbalový turnaj - 1. a 2. třídy

výsledky

Noc s Andersenem

informace pro prvňáčky