Jídelna

 
 

Přihlašování, odhlašování

Veškeré změny na následující den se provádějí nejpozději do 14:30 hod. dne předchozího. Další případné naléhavé odhlášení je možné provést ještě do 09:00 hod. na současný den telefonicky na číslech 495 511 046, 495 511 064. Výdej jídel do jídlonosičů je vyloučen kromě prvního dne neplánované nepřítomnosti žáka, kdy již nebylo možno provést odhlášení. V tomto případě je možné si oběd vyzvednout pouze do 11:30 hod. Odhlásit oběd je možné i na internetu, viz níže informace o výběru jídla.

 

Zapomenutí a ztráta kartičky

Stravovací – čipová karta je po úhradě majetkem strávníka a bude při šetrném zacházení sloužit po celou dobu studia. Kartu vydává škola proti úhradě 100,- Kč. Při jejím zapomenutí se žák přihlásí u pedagogického dozoruá a oběd mu bude vydán, pokud ho má objednaný. Při ztrátě karty se zamezí jejímu zneužití okamžitým nahlášením a zakoupením nové karty. První platba se provádí vždy v hotovosti přímo v pokladně školní jídelny. Při této návštěvě se dohodne způsob dalších plateb dle přání zákonného zástupce, např. převodem z účtu.

 

Úhrada stravy

 1. přímou platbou u pracovnice pokladny

 2. platební kartou u pracovnice vyhrazené pokladny ve vestibulu ŠJ

 3. prostřednictvím účtu ŠJ v KB – vždy pouze převodním příkazem

 

Cena oběda ve školním stravování je následující: 19,- Kč pro žáky od 7-10 let, 24,- Kč pro žáky od 11 let. Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. - 31. 8.).

 

Výběr jídla

Výběr z nabídky dvou chodů bude probíhat následujícím způsobem: automaticky se objednává chod č. 1. Pokud si budete chtít vybrat chod č. 2, musíte si ho zamluvit prostřednictvím internetu. Jídelna na Hradecké ulici Vám přidělí heslo (na základě Vámi vyplněného dotazníku) a toto heslo Vám umožní vstup do internetových objednávek. Tímto způsobem je možné i obědy odhlašovat. Platba obědů zůstává stejná, jak jste zvyklí.

Výběr jídel bude možný mezi chody č. 1 a č. 2. Nabídka č. 3 není z technických důvodů dostupná.

Pro přidělení internetového hesla je nutné vyplnit dotazník a osobně navštívit Hradeckou jídelnu.

Vstup pro elektronické objednání obědů: www.strava.cz

 

Dovoz obědů

Školní jídelna při Církevní základní škole odebírá obědy ze Školní jídelny, Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 511 046. 

 
 

Sdílet:

 

Závěr školního roku

mše svatá a vysvědčení

Akademie 2019

19. 6. 2019

Diecézní setkání dětí

sobota 8. června