Školní klub

 
 

ŠKOLNÍ KLUB

Ve školním klubu budou opět organizovány kroužky, poskytováno odpolední zájmové vzdělávání pro žáky 6. tříd a zajištěn dohled nad žáky 7. - 9. třídy v době před jejich odpolední výukou. Provoz ranního školního klubu pro 2. stupeň se ruší. Podrobnější informace obdrží žáci k přihlášce a budou zveřejněny na webu školy.

 

KROUŽKY

Pro nový školní rok jsme pro vaše děti připravili zajímavou nabídku zájmových kroužků, ze kterých si každý určitě vybere. Kroužky Schola a Ovečka jsou bezplatné. Ostatní kroužky budou pro žáky dostupné po zaplacení paušálního poplatku 400 Kč za celý školní rok. Po jeho zaplacení může vaše dítě navštěvovat i více kroužků, maximálně však čtyři. Přihláška do kroužků bude opět v elektronické podobě a naleznete ji na webu školy. Přihlašování bude možné od 7. do 18. 9. 2020. Kroužky budou zahájeny na začátku října. Poplatek za kroužky 400 Kč (na celý školní rok) budou vybírat paní vychovatelky v termínu od 19. do 30. 10. 2020. Aktuální a upřesňující informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a na nástěnce v přízemí u schodiště.

 
 

Sdílet:

 

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2021

Úspěchy našich žáků

Matematický klokan
Matematická olympiáda

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

17. 6. 2021 v 15 h