Školní klub

 
 

ŠKOLNÍ KLUB

Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 5. třídy (paní vychovatelka Jitka Kusáková, pan vychovatel Milan Boháček) a 2. stupně (paní vychovatelka Aneta Boháčková). Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody…) jako ve školní družině. Žáci 2. stupně zde budou trávit čas během poledních pauz, čekání na kroužky a samozřejmě kdykoliv během jeho otevření. Podrobnější informace obdrží žáci k přihlášce a také je podají vychovatelé.

Platba za navštěvování školního klubu pro 5. třídu činí 500 Kč (na celý školní rok). Peníze v hotovosti budou vybírat vychovatelé, a to v termínu od 15. do 31. 10. Přihlášky odevzdejte do pátku 6. 9. 2019.

KROUŽKY

Pro nový školní rok jsme pro Vaše děti opět připravili pestrou nabídku zájmových kroužků, ze kterých si každý určitě vybere. Kroužky Schola a Ovečka jsou bezplatné a ostatní kroužky jsou pro žáky dostupné po zaplacení paušálního poplatku 400 Kč za celý školní rok, tedy po zaplacení Vaše dítě může navštěvovat i více kroužků, maximálně však čtyři. Aktuální a upřesňující informace budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách a na nástěnce v přízemí u schodiště. Kroužky svou činnost zahájí na začátku října.

Přihláška do kroužků bude od letošního školního roku v elektronické podobě. Přihlášku naleznete na webu školy. Přihlašování bude možné od 9. do 30. 9. 2019. Nabídku kroužků najdete ve školním zpravodaji, na nástěnkách a na webu školy. Poplatek za kroužky 400 Kč (na celý školní rok) uhraďte, prosím v hotovosti v termínu od 15. do 31. 10. 2019 paní vychovatelce Anetě Boháčkové, která Vám poskytne i další potřebné informace. Najdete ji v kabinetu č. 210 (2. patro naproti schodišti).

 
 

Sdílet:

 

Slavnostní ukončení školního roku

26. červen

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line