Komens

 
 
 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v Bakalářích jsme rozšířili webovou aplikaci o komunikační systém Komens. Díky této aplikaci můžete svým dětem omlouvat absenci on-line (omlouvání absencí v žákovské knížce je nadále v platnosti). Zároveň vás můžeme tímto způsobem informovat o chování žáků či událostech, které se týkají naší školy.

Během těchto dnů probíhá generování nových přístupových údajů do systému Bakaláři. Původní přihlašovací údaje budou odstraněny. Rodiče i žáci obdrží každý své jedinečné přihlašovací údaje, podle kterých jsou přístupy do Bakaláře rozlišené. Rodiče mají jiné možnosti v systému než žáci. Rodičům budou zaslány nové přihlašovací údaje e-mailem, žáci je obdrží ve škole.

Prosíme, abyste se do Bakalářů přihlašovali pravidelně, nesdělovali svým dětem své přihlašovací údaje a neukládali je v prohlížeči, aby tak nemohlo dojít ke zneužití přístupu.

Věříme, že používání systému Komens přispěje ke zjednodušení komunikace mezi školou, rodičem i žákem.

 
 

Sdílet:

 

Příměstské tábory

fotogalerie

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line