Logická olympiáda

 
 
 
 

Nejmladší žáci soutěží v Logické olympiádě pouze ve školním kole. Pořadatelé soutěže ale poskytují škole srovnávací údaje o umístění žáků v rámci kraje i ČR. Alžběta Michalcová z 2. A se umístila na krásném 2. místě v kraji. Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

 
 

Sdílet:

 

Tříkrálová sbírka

do 13. 12. přihlášky

Terénní cvičení

6. A

Objevitelské soboty

HK - BiGy