Návštěva z Indie

 
 
 
 

V úterý 7. 6. 2022 naši školu navštívil emeritní arcibiskup Bernad Moras, doprovázený panem Vojtěchem Homolkou z Diecézní charity.

Setkal se se spirituálem Petrem Zadinou a společně s žáky 1. i 2. stupně besedoval o životě v Indii a o projektu Adopce na dálku, do kterého je naše škola aktivně zapojená již přes 20 let.

Pan arcibiskup působil v diecézi Belgaum, později v diecézi Bangalore. V obou oblastech máme "adoptované" indické děti. Díky ročnímu finančnímu daru mohou tyto děti studovat, bydlet na internátu, mít základní zdravotní péči. Pokud chcete přispět i vy, předem děkujeme za váš dar...

 
 

Sdílet:

 

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2022

Výukové materiály

také díky vám

Naši žáci z Ukrajiny

poděkování dárcům