Pomoc Indii

 
 
 
 

Naše škola je aktivně zapojena do projektu Diecézní katolické charity ADOPCE NA DÁLKU, kde podporujeme několik indických studentů z diecézí Bangalore a Belgaum.

Aktuálně arcibiskupství v Bangalore v uzavřených školách zřídilo provizorní střediska, kde lékaři a dobrovolníci ošetřují nemocné. Biskupství v Belgaum přispívá chudým lidem na očkování.

Vzhledem k současné humanitární krizi způsobené pandemií si vás dovolujeme požádat o pomoc při veřejné sbírce, č. účtu 1387434288/2700, VS 54000.

Naši indičtí partneři jsou za jakoukoliv pomoc vděční a upřímně děkují.

 
 

Sdílet:

 

Den církevního školství

look back

Logická olympiáda

pořádá Mensa ČR

BigyFest

Jiráskovy sady - pátek 24. 9. 2021