Pouť ve školní kapli

 
 
 
 

Na slavnost Zvěstování Panně Marii jsme slavili v naší školní kapli pouť.

Dopolední čas patřil 1. - 5. třídám, které se střídaly v návštěvě kaple, kde děti společně se spirituálem Petrem zpívali a modlili se. V učebně náboženství pak všichni našli obrázek Zvěstování s názvem své třídy a u něj sladké pouťové dobroty.

Odpoledne ve 14 h jsme slavili mši svatou. Kaple byla zcela zaplněná žáky, učiteli i zástupci rodičů. O hudební doprovod slavnostní mše se postarala naše schola. Po mši svaté byli všichni přítomní pozvaní do školní jídelny na malé pohoštění...

 
 

Sdílet:

 

Mše svatá v katedrále

předvánoční

Pomozte s koupí křídla pro CZUŠ

kampaň hithit.com

Ranní modlitba ve školní kapli

prosinec