Přihláška do ZUŠ

 
 
 
 

Přihlášku do Základní umělecké školy najdete (také) u svých třídních učitelů. Dotazy ohledně naší nové ZUŠ směřujte zástupci ředitele pro ZUŠ, jímž je Mgr. Matěj O. Havel, Ph.D. (matej.havel@bisgymbb.cz nebo 728 941 550).

Uzávěrka přihlášek je v pátek 9. června 2017.

 
 

Sdílet:

 

Ohlédnutí za výukou a výlety

2. stupeň

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2022

Výukové materiály

také díky vám