Příměstské tábory

 
 
 
 

Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o platbě za příměstský tábor, který jste pro vaše dítě vybrali a jste na něj přihlášeni.

Platbu proveďte DO 20. ČERVNA převodem na účet školy: 1016001416/5500, variabilní symbol: EVIDENČNÍ ČÍSLO VAŠEHO DÍTĚTE, specifický symbol: 739.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte Helenu Nerudovou (helena.nerudova@czshk.cz).

 

 
 

Sdílet:

 

Slavnostní ukončení školního roku

26. červen

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line