Školská rada

 
 
 
 

Nová Školská rada začala působit v tomto složení;

Za učitele: Mgr. Tomáš Kopecký, Mgr. František Novák, Mgr. Petra Stejskalová

Za zákonné zástupce: MUDr. Pavel Kout, MUDr. Karolína Melicharová, Ing. Karel Mařík

Za zřizovatele: P. Prokop Brož, P. Pavel Tobek, SM. Anežka Bednářová

 
 

Sdílet:

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

17. 6. 2021 v 15 h

Noc s Andersenem

25. - 26. 6. 2021

PCR

testování