Slavnostní ukončení školního roku

 
 
 
 

Školní rok slavnostně ukončíme v pátek 26. června při mši svaté v 8.15 h v katedrále Svatého Ducha.

Po mši svaté následují setkání v režii třídních učitelů, kde obdržíte závěrečné vysvědčení.

Přejeme vám všem krásné léto!

 
 

Sdílet:

 

Slavnostní ukončení školního roku

26. červen

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line