Výchovné a kariérní poradenství

 
 
Výchovné poradenství
Na základní škole se problematikou poradenské činnosti a kariérového poradenství zabývá výchovný poradce.
 
Pracovní aktivity výchovného poradce zahrnují:
 
* poradenská činnost pro žáky
 
* poradenská činnost pro rodiče
 
* pomoc při výběru oboru a směru vzdělávání (kariérové poradenství)
 
* pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 
* zprostředkování návštěv poradenských zařízení
 
* organizace schůzek se zástupci středních škol (zájem rodičů)
 
* spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Královehradeckého kraje
 
* spolupráce se speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče
 
* péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 
* organizace speciálního vzdělávání (výchovné a výukové problémy žáků; péče o mimořádně nadané žáky)
 
* zpracování Minimálního preventivního programu
 
* poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství
 
Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 
 
Kariérové poradenství 
Vážení rodiče,
ukončením základní školy splní Vaše dítě povinnou školní docházku. Pak už záleží na něm a na Vás, jakou další cestou v životě se vydá. V období obecně složitém pro Vaše dítě je pomoc ze strany rodičů s vhodným výběrem vzdělávacího oboru neocenitelná. Typů škol, oborů i forem dalšího studia každoročně přibývá a není proto jednoduché se v tomto množství informací orientovat.
 
Cílem výchovného poradce je Vám i Vašim dětem pomoci při snadnější orientaci v oblasti volby povolání, podat základní a nutné informace o činnosti a programu školy spojené s dalším studiem Vašeho dítěte. Při řešení sporných otázek a problémů mě můžete kontaktovat na e-mail vera.blahova@czshk.cz
Informace o přihláškách na SŠ naleznete na tomto odkaze:
 
 
Přeji Vám i Vašim dětem šťastnou volbu.
 
Mgr. Věra Bláhová, výchovný poradce
 
 

Sdílet:

 

Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNĚ

Pokyny pro rodiče a žáky

po dobu mimořádného opatření

Nárok na ošetřovné

vydávání potvrzení