Zápis 2019

 
 

Informace o zápisu

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Kritéria pro zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY - viz přiložený soubor

 
 

Sdílet:

 

Tříkrálová sbírka

do 13. 12. přihlášky

Terénní cvičení

6. A

Objevitelské soboty

HK - BiGy