Zápis 2022

 
 

Informace o zápisu

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Kritéria pro zápis - aktuálně 2022

Výsledky zápisu do 1. třídy - ve školním roce 2022/2023 otevíráme dvě první třídy

 

 

 
 

Sdílet:

 

Ohlédnutí za výukou a výlety

2. stupeň

Slavnostní závěr školního roku

30. 6. 2022

Výukové materiály

také díky vám